Τελευταίες Εκδόσεις Εκδοτική Δημητριάδος

Πρόκειται για την Ορθόδοξη Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, η οποία προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, επιστημονικά θεολογικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, επετηρίδες, μονογραφίες και θεολογικά δοκίμια, με περιλήψεις των έργων αυτών στα ελληνικά, αγγλικά και εντός ολίγου και στα γαλλικά, και με συνδέσεις (links) με άλλες διαδικτυακές βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες. Χάρη στο έργο της και στην σπουδαία συμβολή της στον τομέα αυτό στον ορθόδοξο κόσμο, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών συμμετέχει στην Παγκόσμια Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη (GlobTheoLib: www.globethics.net/gtl). Η εν λόγω Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη χρήση νέων ψηφιακών μοντέλων ανταλλαγής πληροφορίας, προκειμένου να συμβάλει στην αποδοτική μετάδοση και ανταλλαγή θεολογικής γνώσης, υπερβαίνοντας τοπικούς φραγμούς και υλικές δυσχέρειες που δυσκολεύουν τη θεολογική επικοινωνία Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: www.imdlibrary.gr