Η πολιτική της θέωσης, Η ορθοδοξία συναντά την δημοκρατία

Price

12,00 €

Στό βιβλίο αὐτό ὁ συγγραφέας, ἀφοῦ ἐπιχειρήσει νά ἀνιχνεύσει στοιχεῖα πολιτικῆς θεολογίας στήν διαχρονική ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας (ἀπό τόν Εὐσέβιο μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή), στή συνέχεια θά διερευνήσει τόν χαρακτῆρα καί τή θέση τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς πολιτικῆς συγχώρησης κ. ἄ. μέ ἐφαλτήριο τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως αὐτή διερμηνεύεται στό πλαίσιο τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας καί τῆς θεολογίας τοῦ προσώπου καί ἄξονα τήν ἔννοια τῆς θέωσης. Στήν προοπτική αὐτή προτείνεται μία πολιτική τῆς θέωσης ἡ ὁποία δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά μάθει κάποιος νά ἀγαπᾶ μέ τόν τρόπο πού ἀγαπᾷ ὁ Θεός, χωρίς νά χρειάζεται νά τραπεῖ σέ φυγή ἀπό τόν κόσμο ἀλλά καταμεσῆς τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας.

Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση συνεχίζεται ἡ σειρά «Ἐν Διαλόγῳ» μέ τήν ὁποῖα ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν καί ἡ Ἐκδοτική Δημητριάδος στοχεύουν στή δημοσίευση αὐτοτελῶν ἔργων εὐρύτερου θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος ἑλλήνων καί ξένων συγγραφέων ἀπό τίς διάφορες χριστιανικές παραδόσεις.

Σύντομη περιγραφή

Εκδότης : Εκδοτική Δημητριάδος, Χρονολογία έκδοσης : 2015, Διαστάσεις : 17*24, Αριθμός σελίδων : 308, ISBN: 978-618-82128-8-6